Pierwsza Pomoc oraz podstawowe zabiegi ratujące życie RKO AED

PIERWSZA POMOC

Szkolenie przeznaczone dla osób o ograniczonym przygotowaniu medycznym lub bez takiego przygotowania, które muszą nauczyć się udzielać pierwszej pomocy i reagować w sytuacji zadławienia lub nagłego zatrzymania akcji serca w ciągu pierwszych minut przed przyjazdem ratowników lub pracowników służby zdrowia, którzy przejmą opiekę nad poszkodowanym.Uczestnicy zdobywają umiejętności związane z tamowaniem krwotoku, udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku skręceń, złamań, wstrząsu i innych. Kurs ten obejmuje również naukę RKO u osób dorosłych oraz korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Cel szkolenia

Kurs Pierwszej Pomocy ma na celu przygotować uczestników do podjęcia RKO, włączając świadomość ryzyka, związanego z osobą i środowiskiem. Nauczyć jak rozpoznać utratę przytomności, oddechu określanych jako gasping lub oddechu agonalnego u osób niereagujących na bodźce, udrożnienia dróg oddechowych i ocenę oddychania w celu potwierdzenia zatrzymania krążenia. Uczestnicy szkolenia nauczą się wykonywania dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej (pod względem częstotliwości, głębokości, pełnego powrotu do wyjściowego kształtu oraz minimalizowania przerw w uciśnięciach) i oddechów ratowniczych (czas wykonywania wdechu i objętość). Wzmocnią poczucie własnej wartości i kompetencji związanych z wykonywanym zawodem oraz poszerzyć perspektywę w ocenie własnych osiągnieć.
KPP 1

Informacje w pigułce:

Zarezerwuj termin

Już dziś!

Sprawdź terminy szkoleń i zarezerwuj sobie miejsce na wybrany kurs za pomocą naszego kalendarza szkoleń.