KURS RECERTYFIKUJĄCY UPRAWNIENIA W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

RECERTYFIKACJA KPP

Do kursu recertyfikującego uprawnienia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może przystąpić osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia, w którym przystępuje do egzaminu. Datę ważności poprzedniego zaświadczenia wyznacza dzień wydania poprzedniego zaświadczenia z kursu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Cel szkolenia

Kurs ma na celu przygotować uczestników do ponownego podejścia do egzaminu w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i utrzymania tytułu ratownika

Kto może przystąpić do recertyfikacji KPP? - podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym poprzednie rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 2408) do recertyfikacji może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust.1, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art.15 ust.1 ustawy, lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem”
AV5A6914

Informacje w pigułce:

Zarezerwuj termin

Już dziś!

Sprawdź terminy szkoleń i zarezerwuj sobie miejsce na wybrany kurs za pomocą naszego kalendarza szkoleń.